Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Sammutinhuolto S.Saari Ky
Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola
(06) 831 1488

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutus kuuluu yleiseen paloturvallisuusopetukseen. Sitä tulee antaa jokaiselle suomalaiselle nuorista aikuisiin.

Järjestämme alkusammutusharjoitukset tarkoitukseen suunnitelluilla välineillä ja ammattitaitoisella henkilöstöllä.

Pelastussuunnitelman toteutuminen käytännössä vaatii myös käyttöönottokoulutuksen.

"EIHÄN TEILLÄ PALA"

Koulutuksen tarkoitus on antaa valmiuksia kiinteistön paloturvalliseen arkeen ja tarkastella paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Lainsäädäntö ja viranomainen asettaa omat vaatimuksensa paloturvalliselle rakennukselle ja siinä harjoitettavalle toiminnalle. Onko se riittävä? Siitä saa päättää ja vastata ihan itse.

Koulutus antaa kattavan paketin kiinteistöön kohdistuvista vaatimuksista, riskien kartoituksesta ja paloturvallisuuslaitteistoon liittyvistä vaatimuksista. Lisäksi esitetään mahdollisuuksia paloturvallisen työympäristön ylläpitoon.

Muutama avainkysymys:
 

  1. Oma tietotaso vaatimuksista?
  2. Pelastuslaki muuttuu, vaikutukset?
  3. Riskien vakavuuksien ymmärtäminen?
  4. Asenne?
  5. Turvallisuuskulttuuri?
  6. Suunnitelmat?
  7. Toimintaohjeet?
  8. Paloturvallisuuslaitteiden käyttö?

Kysy lisää alkavista koulutuksistamme!