Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Sammutinhuolto S.Saari Ky
Yrittäjäntie 6, 67100 Kokkola
(06) 831 1488

Kiinteistöt

Tarjoamme tuotteita ja palveluita, jotka auttavat vastuuhenkilöitä toteuttamaan pelastuslain velvoitteita.
Yhteistyö voi perustua kokonaisvaltaiseen sopimukseen tai yksittäisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Pelastuslaki

8 § Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos
ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen
ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin,
joihin ne omatoimisesti kykenevät.